Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủGiới thiệuTin tức & SKMạng lướiChuyên đềDự ánThư việnTuyển dụngLiên hệ
Đề xuất sẵn sàng thực thi REDD+
Viet_Nam_R-PP_Revised_18_Nov_2011_Viet_5414.pdf
  Đề xuất sẵn sàng thực thi REDD+ (tháng 11/2011)
Số lần tải xuống:  33
  Download
Description  Đề xuất Chuẩn bị sẵn sàng thực thi REDD+ (R-PP) trình bày khái quát tiến trình dự kiến mà Chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng một chiến lược quốc gia để tham gia vào cơ chế quốc tế về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng; vai trò của quản lý rừng bền vững, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại các nước đang phát triển (gọi tắt là REDD+) phù hợp với mục tiêu của Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và hoàn cảnh của quốc gia với điều kiện nhận được sự giúp
Quay về  Đề xuất sẵn sàng thực thi REDD+ (0) Về đầu trang