Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ
- Chương trình hội thảo<BR>- Bài trình bày<BR>- Báo cáo hội thảo
Hội thảo xây dựng Bộ chỉ số đánh giá và công cụ thu thập dữ liệu cho PGA tại Việt Nam(13-15/06/2013)<BR>- Chương trình hội thảo <BR>- Chương trình chi tiết<BR>- Danh sách đại biểu tham dự<BR>- Bài trình bày<BR>- Tài liệu phát tay<BR>- Báo cáo hội thảo (cập nhật ngày 02/09)
Hội thảo xây dựng chỉ số (16-17/04/2013)<BR>- Chương trình hội thảo<BR>- Danh sách đại biểu tham dự<BR>- Bài trình bày <BR>- Tài liệu phát tay<BR>- Báo cáo hội thảo (sớm cập nhật)
- Chương trình<BR>- Danh sách tham gia<BR>- Bài trình bày<BR>- Báo cáo hội thảo<BR>- Danh sách tiêu chí lựa chọn thành viên nhóm tư vấn
Báo cáo này tài liệu hóa bước đi đầu tiên trong việc thực thi Đánh giá quản trị có sự tham gia của các bên (PGA) cho REDD+ tại tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam. Bước đi này nhằm gắn kết một Phân tích thể chế và bối cảnh (ICA) vào trong quá trình thực thi PGA.
Thử nghiệm bộ chỉ số và các công cụ thu thập dữ liệu cho PGA (30/07 - 2/08/2013)<BR>- Kế hoạch thử nghiệm
Người viết báo cáo:Tran Nam Thang (CORENARM)<BR>Cùng với đóng góp của Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Bá Lương, Hoàng Công Hoài Nam and Thân Trọng Toản
- Đề xuất thí điểm PGA ở Việt Nam<BR>- Khái quát PGA cho REDD+ ở Việt Nam<BR>- Kế hoạch toàn cầu của PGA cho REDD+ giai đoạn 2011-2015
Hội thảo chuẩn bị cho việc thử nghiệm bộ chỉ số và công cụ thu thập dữ liệu quản trị lâm nghiệp có sự tham gia cho REDD+ (23-24/07/2013)<BR>- Bài trình bày<BR>- Chương trình hội thảo<BR>- Danh sách tham dự
Tin tức
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia xây dựng cơ chế khiếu nại và phản hồi (FGRM) cho vùng ER-P (IC-26)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

20/09/2018 05:57' PM
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia thủ tục văn kiện ERP (IC-35)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

17/08/2018 02:04' PM

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

24/07/2018 10:02' AM