Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện REDD+ Quốc gia

Cập nhật ngày:  15/05/2012
Cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện REDD+ Quốc gia

Ở Việt Nam, Bộ TN&MT (MONRE) chủ trì quản lý các chương trình biến đổi khí hậu. Bộ TN&MT cũng là cơ quan đầu mối UNFCCC và CBD. Bộ NN&PTNT (MARD) chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, nghề muối và phát triển nông thôn. Tổng cục Lâm nghiệp (VNForest) là cơ quan của Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về Lâm nghiệp. Tổng cục Lâm nghiệp có Cục Kiểm Lâm (FPD), Viện Điều tra và Quy hoạch rừng (FiPi), 8 cục vụ chức năng và 6 vườn quốc gia nằm giải rác ở các tỉnh.

Tháng 1 năm 2011, Ban Chỉ Đạo REDD+ của Việt Nam đã được thành lập dưới sự ủy quyền của Thủ Tường và do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì để điều phối mọi nỗ lực và hoạt động của các cơ quan chính phủ ở cấp trung ương và địa phương, các tổ chức tư nhân, tổ chức phi chính phủ, tổ chức dân sự xã hội và các đối tác phát triển trong quá trình thực hiện REDD+. Ban Chỉ Đạo REDD+ mới được thành lập gồm đại diện đến từ:
  • Văn phòng Chính phủ,
  • Bộ Tài nguyên & Môi trường,
  • Bộ Kế hoạch & Đầu tư,
  • Bộ Tài Chính,
  • Bộ Khoa học & Công nghệ,
  • Bộ Ngoại Giao
  • Ủy ban Trung ương về Dân tộc và Miền núi;


Mạng lưới REDD Quốc gia
Mạng lưới REDD quốc gia có chức năng điều phối chung và hỗ trợ xây dựng sẵn sàng thực hiện REDD+ cùng với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, như đã phản ánh trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi Khí hậu giai đoạn 2009-2015. Mọi quyết định của Mạng lưới REDD Quốc gia sẽ được trình lên Ban Chỉ Đạo REDD+ Quốc gia.

Tổ Công tác Kỹ thuật và các tiểu nhóm kỹ thuật
Tổ công tác Kỹ thuật (TWG) REDD+ hỗ trợ cho hoạt động của Mạng lưới REDD Quốc gia về các khía cạnh kỹ thuật và hành chính. Tổ công tác này hiện nay do lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì làm trưởng nhóm và một Cán bộ Đầu mối REDD Quốc gia làm phó trưởng nhóm.
Có 6 tiểu nhóm hỗ trợ kỹ thuật tính đến tháng 4 năm 2012, bao gồm: (i) Quản trị REDD+; (ii) Đo đạc, Báo cáo và Kiểm chứng (MRV); (iii) Cơ chế tài chính và chia sẻ lợi ích (BDS); (iv) Triển khai REDD+ tại địa phương; (v) Liên kết khối tư nhân; (vi) Biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội.
                         Hình 1: Cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện REDD+ Quốc gia

Để biết chi tiết: click here


Số lượt đọc:  64     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng:
Giới thiệu   (11/01/2012)
Giới thiệu chung   (11/07/2010)
Tin tức
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia xây dựng cơ chế khiếu nại và phản hồi (FGRM) cho vùng ER-P (IC-26)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

20/09/2018 05:57' PM
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia thủ tục văn kiện ERP (IC-35)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

17/08/2018 02:04' PM

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

24/07/2018 10:02' AM