Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ
Tuyển 05 vị trí cho Ban quản lý Chương trình cấp tỉnh (PPMU)- tỉnh Lào Cai
Tuyển 05 vị trí cho Ban quản lý Chương trình cấp tỉnh (PPMU)- tỉnh Lâm Đồng
Tuyển 05 vị trí cho Ban quản lý Chương trình cấp tỉnh (PPMU)- tỉnh Cà Mau
Tuyển 05 vị trí cho Ban quản lý Chương trình cấp tỉnh (PPMU)- tỉnh Bình Thuận
Chương trình đang tìm kiếm 12 vị trí trong nước cho Ban quản lý chương trình (PMU) tại Hà Nội (Xin xem chi tiết trong Điều khoản tham chiếu – TOR: Một (01) Điều phối viên Chương trình Hai (02) Cán bộ truyền thông Hai (02) Cán bộ giám sát và đánh giá Hai (02) Cán bộ mua sắm Một (01) Kế toán trưởng Một (01) Kế toán viên Một (01) Điều phối viên tổ chức sự kiện Một (01) Phiên dịch Một (01) Thư ký
Chuyên gia và Cán bộ hỗ trợ Dự án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp Việt Nam – Pha II (FORMIS II)
Trang:  
Tin tức

FCPF-2: Họp Ban Chỉ đạo dự án

12/01/2018 11:23' AM
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

29/11/2017 03:39' PM

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

24/11/2017 02:33' PM