Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủGiới thiệuTin tức & SKMạng lướiChuyên đềDự ánThư việnTuyển dụngLiên hệ

Ban hành kế hoạch hành động redd+ tỉnh phú thọ

Cập nhật ngày:  11/07/2017
Ngày 26/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 2658/KH-UBND về Kế hoạch hành động "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng" tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.
Kế hoạch ban hành với mục tiêu góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh; thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các bon; nâng cao đời sống người dân và đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Để xem nội dung chi tiết, vui lòng vào đây.

Số lượt đọc:  12     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng: