Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ
Thời gian: 24/6/2015 Địa điểm: Phòng họp Chương trình UN-REDD, Hà Nội
Thời gian: 9:00 – 12:00 Ngày: 31/08/2012 Địa điểm: Phòng 101, Nhà B6, MARD
Thời gian: 8:30-11:30, 11/10/2011 Địa điểm: Phòng 403, B9, Bộ NN&PTNT, Số 2, Ngọc Hà, Hà Nội
Thời gian: 15:00-17:30, 20/05/2011 Địa điểm: Phòng 403, Nhà B9, Bộ NN&PTNT
Thời gian: 15:00-17:30, 22/04/2011 Địa điểm: Phòng họp JICA
Thời gian: 9:15-12:00, 21/01/2011 Địa điểm: Nhà A3, Bộ NN&PTNT, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội
Thời gian: 16:00-17:30, 23/11/2010 Địa điểm: Phòng 403, MARD, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội
Thời gian: 15:00-17:00, 12/10/2010 Địa điểm: Phòng 403, Bộ NN&PTNT, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội
Thời gian: 13:30-16:30, 13/08/2010 Địa điểm: Văn phòng JICA
Tiểu nhóm kỹ thuật về Đo đếm báo cáo và thẩm định ( STWG- MRV) họp định kỳ trung bình hai tháng một lần. Nếu bạn muốn tham gia các cuộc họp xin gửi email tới địa chỉ Akiko.Inoguchi@fao.org.
Tin tức

FCPF-2: Họp Ban Chỉ đạo dự án

12/01/2018 11:23' AM
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

29/11/2017 03:39' PM

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

24/11/2017 02:33' PM