Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Giới thiệu Tiểu nhóm kỹ thuật về Đo đếm, Báo cáo và Thẩm định (STWG-MRV)

Cập nhật ngày:  24/05/2012
Tiểu nhóm kỹ thuật về Đo đếm báo cáo và thẩm định ( STWG- MRV) họp định kỳ trung bình hai tháng một lần. Nếu bạn muốn tham gia các cuộc họp xin gửi email tới địa chỉ Akiko.Inoguchi@fao.org

Đồng tổ chức bởi:
  • Vụ KHCN & HTQT, Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ NN&PTNT
  • FAO/UN-REDD

Cách thức hoạt động của tiểu nhóm:
  • Tiểu nhóm ký thuật về MRV là một mạng lưới mở của các tổ chức và cá nhân làm việc về các khía cạnh của MRV, và Mức phát thải tham chiếu/Mức tham chiếu (RELs/RL).
  • Chức năng của tiểu nhóm kỹ thuật như là một địa điểm cho việc thảo luận chung và chuyên sâu các vấn đề có liên quan và hoạt động tiểu nhóm không có Điều khoản tham chiếu (ToR).
  • Tiểu nhóm hoạt động định kỳ hoặc khi có điều kiện tổ chức.
  • Biên bản của các cuộc họp được chia sẻ trong thành viên mạng lưới thông địa chỉ email diễn đàn nhóm trên google của các thành viên mạng lưới.

Các vấn đề chính của các cuộc họp (từ trước tháng 4 năm 2011):
  • Ngày 21 tháng tư năm 2010: Suy luận về xây dựng khung chương trình MRV cho REDD Việt Nam
  • Ngày 13 tháng 8 2010: REL/RL và Điều tra đo đếm trữ lượng các bon có sự tham gia của người dân (PCM).
  • Ngày 25 -26 tháng 8 năm 2010: Cuộc họp liên lĩnh vực giữa PCM và những liên quan của REDD+ trong lâm nghiệp cộng đồng ở Đăk Nông.
  • Ngày 10 tháng 10 năm 2010: Họp về hợp phần 3 và 4 của bản đề xuất sẵn sàng thực thi REDD+
  • Ngày 23 tháng 11 năm 2010: Thảo luận chung về REL/RL và MRV với sự hướng dẫn kỹ thuật của FAO.
  • Ngày 21 tháng 1 năm 2011: MRV liên quan đến những điều chỉnh từ Cancun
Những lĩnh vực thảo luận:
  • Những lựa chọn khác nhau về tổ chức cho việc thực hiện điều tra, giám sát tài nguyên rừng ở Việt Nam;
  • Thảo luận về phương pháp xây dựng RELs/RL (chi tiết xem tại Đề xuất Sẵn sàng thực thi REDD+ hợp phần 3);
  • Vai trò chức năng của PCM và các phương pháp tiếp cận trong việc đo đếm;
  • Khả năng tiếp cận và chất lượng của nguồn dữ liệu/bản đồ lịch sử điều tra rừng ;
  • Nền tảng dữ liệu về lâm nghiệp (FORMIS);
  • Cập nhật về đề xuất cho Chương trình Điều tra, Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc (NFIMP);
  • Sắp xếp tổ chức cho hệ thống MRV quốc gia;
  • Các thông tin chia sẻ từ các dự án và hoạt động có liên quan.

Số lượt đọc:  10     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Tin tức

Dự án FCPF-2 họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2018

16/07/2018 03:15' PM

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

20/06/2018 11:12' PM
Dịch vụ tư vấn: Cán bộ về sự tham gia các bên liên quan tại Quảng Trị

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

05/06/2018 09:57' AM