Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Biên bản: Cuộc họp Tiểu nhóm kỹ thuật về MRV 8/2010

Cập nhật ngày:  24/05/2012
Nội dung:
  • Báo cáo về Hội thảo/Đào tạo FAO-GEO
  • Báo cáo về Hội thảo GOFC-GOLD
  • Quá trình nghiên cứu của JICA về RELs
  • Giới  thiệu về Giám sát trữ lượng các bon có sự tham gia
  • Cập nhật về xây dựng R-PP
  • Báo cáo từ cuộc họp AWG-LCA ở Bonn

Biên bản cuộc họp:
Click here

Số lượt đọc:  9     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng: