Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Biên bản: Cuộc họp Tiểu nhóm kỹ thuật về MRV 10/2010

Cập nhật ngày:  24/05/2012
Nội dung:
    • Giới thiệu, thảo luận và đóng góp ý kiến cho Hợp phần 3 (RELs) và Hợp phần 4 (MRV) của Bản dự thảo R-PP và góp ý từ FCPF
    • Thúc đẩy thảo luận về triển khai MRV trong pha thí điểm REDD tại Việt Nam
    • Những cập nhật từ các thành viên tham gia hoạt động về MRV/REL

Biên bản cuộc họp:
Click here

Số lượt đọc:  8     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng:
Tin tức
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

29/11/2017 03:39' PM

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

24/11/2017 02:33' PM

FCPF-2: Cập nhật dữ liệu dự án

14/11/2017 12:00' AM