Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Biên bản: Cuộc họp Tiểu nhóm kỹ thuật về MRV 1/2011

Cập nhật ngày:  24/05/2012
Nội dung:
    • Trình bày và thảo luận về xây dựng MRV và REL/RLs theo "Đồng thuận Cancun"
    • Thảo luận về xây dựng MRV ở Việt Nam và tổ chức thể chế
    • Kế hoạch hoạt động năm 2011 về xây dựng MRV và REL

Biên bản cuộc họp:
Click here (English)

Số lượt đọc:  8     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng: