Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Biên bản: Cuộc họp Tiểu nhóm kỹ thuật về MRV 4/2011

Cập nhật ngày:  24/05/2012
Nội dung chính:
    • Trình bày về MRV và Hệ thống thông tin REDD+ về Biện pháp bảo đảm an toàn
    • Thảo luận về sắp xếp tổ chức và các bên liên quan của MRV và Hệ thống thông tin các biện pháp bảo đảm an toàn
    • Trình bày tóm tắt về dự án REDD+ đa dạng sinh học cao
    • Cập nhật thông tin từ FORMIS

Biên bản cuộc họp và các bài trình bày: Click here (English)

Số lượt đọc:  9     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng: