Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Biên bản: Cuộc họp Tiểu nhóm kỹ thuật về MRV 8/2012

Cập nhật ngày:  12/09/2012

Nội dung:

    • UN-REDD (RCFEE): Cập nhật về nghiên cứu Phương trình dự tính sinh khối rừng dưới sự hỗ trợ của Chương trình UN-REDD Việt Nam( bao gồm các phản hồi từ khóa đào tạo về Phương trình dự tính sinh khối rừng tháng 6).
    • FIPI: Cập nhật về thí điểm Kiểm kê rừng quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn
    • FAO NFA: Chia sẻ thông tin về các hoạt động gần đây từ dự án NFA.
    • JICA: Chia sẻ thông tin từ nghiên cứu của JICA.


Biên bản cuộc họp:
click here (Bản tiếng anh)

Bài trình bày trong cuộc họp: Click here (Bản tiếng anh)


Số lượt đọc:  9     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng: