Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Biên bản: Cuộc họp Tiểu nhóm kỹ thuật về MRV 8/2012

Cập nhật ngày:  12/09/2012

Nội dung:

    • UN-REDD (RCFEE): Cập nhật về nghiên cứu Phương trình dự tính sinh khối rừng dưới sự hỗ trợ của Chương trình UN-REDD Việt Nam( bao gồm các phản hồi từ khóa đào tạo về Phương trình dự tính sinh khối rừng tháng 6).
    • FIPI: Cập nhật về thí điểm Kiểm kê rừng quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn
    • FAO NFA: Chia sẻ thông tin về các hoạt động gần đây từ dự án NFA.
    • JICA: Chia sẻ thông tin từ nghiên cứu của JICA.


Biên bản cuộc họp:
click here (Bản tiếng anh)

Bài trình bày trong cuộc họp: Click here (Bản tiếng anh)


Số lượt đọc:  9     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng:
Tin tức
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

29/11/2017 03:39' PM

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

24/11/2017 02:33' PM

FCPF-2: Cập nhật dữ liệu dự án

14/11/2017 12:00' AM