Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Cuộc họp tiểu nhóm kỹ thuật về Chia sẻ lợi ích (STWG-BDS) lần thứ 7

Cập nhật ngày:  04/05/2015
Nội dung chính của cuộc họp lần này là:

- Cập nhật tiến trình xây dựng Đề án thành lập quỹ REDD+ Việt Nam

- Cập nhật thông tin liên quan đến chia sẻ lợi ích của dự án thuộc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng cao (CERDA)

- Ổn định tổ chức của nhóm BDS, xác định nhóm nòng cốt BDS

- Giới thiệu phương pháp nghiên cứu xây dựng BDS, một số quan điểm và nguyên tắc chia sẻ lợi ích

- Kế hoạch thí điểm triển khai chia sẻ lợi ích tại 20 xã của chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 2

Tài liệu cuộc họp: (Click here)

Biên bản cuộc họp: (Click here)

Số lượt đọc:  8     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng:
Tin tức
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

29/11/2017 03:39' PM

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

24/11/2017 02:33' PM

FCPF-2: Cập nhật dữ liệu dự án

14/11/2017 12:00' AM