Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Biên bản: Cuộc họp lần thứ 5 của Tiểu nhóm kỹ thuật về Triển khai REDD+ tại địa phương

Cập nhật ngày:  16/05/2012

Cuộc họp lần thứ 5 của Tiểu nhóm kỹ thuật về Triển khai REDD+ tại địa phương được tổ chức ngày 31/05/2011, với các nội dung thảo luận chính sau:

    • Cập nhật thông tin từ các cuộc họp tổ công tác REDD
    • Cập nhật thông tin kết quả, cơ hội và khó khăn từ việc triển khai REDD+ của các tổ chức thực hiện
    • Thảo luận tài liệu nghiên cứu về tiếp cận lồng ghép (Nested approach)
    • Cơ chế điều phối giữa các tổ chức triển khai thí điểm không thuộc UN-REDD


Biên bản cuộc họp: click here (English)

Tài liệu:
Nested approach


Số lượt đọc:  8     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng:
Tin tức
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

29/11/2017 03:39' PM

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

24/11/2017 02:33' PM

FCPF-2: Cập nhật dữ liệu dự án

14/11/2017 12:00' AM