Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ
Năm 2005, để đáp lại đề xuất chung của Chính phủ Papua New Guinea và Costa Rica, Hội nghị các bên tham gia Công ước lần thứ 11 (COP11) của Công ước Khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã bắt đầu nghiên cứu khả năng đưa cơ chế giảm phát thải khí nhà kính thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD) vào Hiệp định hậu Kyoto để hạn chế quá trình biến đổi khí hậu. Nhận thấy tiềm năng của REDD trong việc giảm phát thải, Kế hoạch hành động Ba Li đã được thông qua tại COP13 vào năm 2007.
Việt Nam là một trong 9 quốc gia tham gia Chương trình hợp tác của Liên Hợp quốc về REDD (UN-REDD) và tham gia chuẩn bị sẵn sàng thực thi REDD. Trong quá trình chuẩn bị cho REDD, có một số vấn đề cần phải được cân nhắc, đó là “các hợp phần để chuẩn bị sẵn sàng thực thi”. Trong đó, Chính phủ Việt Nam (GoV) đã xác định việc thiết kế một hệ thống chia sẻ lợi ích minh bạch, rõ ràng và công bằng cho REDD (BDS) được coi là ưu tiên để UN-REDD hỗ trợ. Đây là một sáng kiến rất mới vì hiện nay mới chỉ có rất ít quốc gia quan tâm đến việc làm thế nào để chia sẻ lợi ích từ REDD. Đây cũng là một việc làm rất mạnh dạn và nhiều thách thức, vì không giống như quá trình theo dõi giám sát các bon cũng như các vấn đề kỹ thuật khác, BDS là vấn đề quản lý nhạy cảm.
Năm 2005, để đáp lại đề xuất chung của Chính phủ Papua New Guinea và Costa Rica, Hội nghị các bên tham gia Công ước lần thứ 11 (COP11) của Công ước Khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã bắt đầu nghiên cứu khả năng đưa cơ chế giảm phát thải khí nhà kính thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD) vào Hiệp định hậu Kyoto để hạn chế quá trình biến đổi khí hậu. Nhận thấy tiềm năng của REDD trong việc giảm phát thải, Kế hoạch hành động Ba Li đã được thông qua tại COP13 vào năm 2007.


Mạng lưới REDD+ quốc gia và Tổ công tác REDD+.
Tin tức
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia xây dựng cơ chế khiếu nại và phản hồi (FGRM) cho vùng ER-P (IC-26)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

20/09/2018 05:57' PM
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia thủ tục văn kiện ERP (IC-35)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

17/08/2018 02:04' PM

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

24/07/2018 10:02' AM