Đang tải dữ liệu...

Hội thảo tham vấn Quốc gia về dự thảo Văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

Cập nhật ngày:  10/04/2017
Thời gian: 01 ngày 14/4/2017
Địa điểm: Trung tâm phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp

Nội dung: Thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Chương trình giảm phát thải (ER-PD) vùng Bắc Trung Bộ.

Giấy mời Hội thảo: (Click here)

Quý đại biểu xác nhận tham dự trước 16h00 ngày 12/4/2017 với bà Đỗ Thị Hằng - Cán bộ dự án FCPF, điện thoại 04 3728 6495 hoặc 0976.229.533, email: dohangbk@gmail.com hoặc bà Nguyễn Minh Trang, điện thoại 0966.606.286, email: minhtrang261@gmail.com./.