Đang tải dữ liệu...

Hội thảo tham vấn quốc gia xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về REDD+ (NRIP) 2018-2020

Cập nhật ngày:  19/03/2018
Thời gian: 08:00-17:00, Thứ tư, ngày 21/3/2018
Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
Chủ trì: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp: Nguyễn Văn Hà

Thành phần tham gia: Dự kiến 100 người bao gồm: Thành viên Tổ soạn thảo xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đại diện các bộ, ngành liên quan; đại diện các vụ thuộc Bộ NN&PTNT; đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, các cục, vụ, văn phòng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Văn phòng REDD+ Việt Nam, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp; đại diện các tỉnh thí điểm REDD+; các viện, trường, các dự án REDD+; thành viên mạng lưới REDD+ Việt Nam; các tổ chức quốc tế và các đơn vị liên quan.

Nội dung:

- Lấy ý kiến góp ý, phản hồi và đóng góp của các bên liên quan cho Dự thảo kế hoạch kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về REDD+ theo quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, giai đoạn 2018 - 2020;
- Trao đổi và thảo luận về các bước tiếp theo để hoàn thiện Kế họach thực hiện Chương trình quốc gia về REDD+ theo quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, giai đoạn 2018 - 2020

Giấy mời và Chương trình họp vui lòng xem tại đây.

Vui lòng khẳng định sự tham gia tới Lê Hà Phương tại địa chỉ email lehaphuong2009@gmail.com , hoặc số điện thoại 0904.277.990 trước ngày 19/3/2018.