Đang tải dữ liệu...

Họp Tiểu nhóm kỹ thuật về Quản trị REDD+ lần thứ 10

Cập nhật ngày:  27/07/2018
Thời gian: Ngày 02-03/8/2018 (thứ năm và sáu)
Địa điểm: Khách sạn Delight, 93 Đội Cấn, Hà Nội

Nội dung cuộc họp:

- Trình bày tổng quan tiến trình PGA tại Việt Nam
- Thảo luận kết quả đánh giá về 3 phần chính của báo cáo, các tiêu chí cho điểm và điểm số

Chương trình họp và tài liệu (Xem tại đây)

Vui lòng khẳng định sự tham gia tới Lê Hà Phương tại địa chỉ email lehaphuong2009@gmail.com , hoặc số điện thoại 0904.277.990 trước ngày 31/7/2018.